Hosoda Eishi
Courtesan and her kamuro

Isoda Koryusai
Courtesan Reading

Katsukawa Shunshô
Kabuki drama

Ukiyo-e
4-6 of  95 prints
Prev Next