Torii Kotondo
Obi (Sash)

Tsukioka Yoshitoshi
Battle at Honnôji Temple

Tsukioka Yoshitoshi
Death in Battle by Suicide

Recent Acquisitions
7-9 of  17 prints
Prev Next