Utagawa Kunimasa II
Raiko slaying the Demon Shuten-doji

Artists
1-1 of  1 prints