Utagawa Kunimasa II
Raiko slaying the Demon Shuten-doji

Utagawa Kunimasa
The Kabuki Actor Ichikawa Mimasu (Ichikawa Mimasu) Two Actors Beneath an Umbrella

Artists
1-2 of  2 prints