Tsukioka Yoshitoshi
Famous swordsman fighting the tengu king

Tsukioka Yoshitoshi
Guns, swords and smoke

Tsukioka Yoshitoshi
Minamoto Temetomo on the Beach

Artists
4-6 of  21 prints
Prev Next